Patientöversikter - Införandeprojekt 2018-2021

Regionala cancercentrum i samverkan bedriver under 2018–2021 utveckling och införande av en gemensam grundmodell för patientöversikter inom cancervården. Åtta cancerdiagnoser medverkar i projektet, där konstruktion av diagnosanpassade patientöversikter och införande på kliniker ingår.

I spelaren ovan visas en introduktion av patientöversikten. Filmen är riktad till dig som arbetar inom cancervården. 

Projektets syfte

Den gemensamma patientöversiktsmodellen utvecklas på den nationella INCA-plattformen och syftar till att översiktligt samordna och visualisera information om patientens vård och behandling. Syftet är att underlätta för vårdpersonal och ge patienter större delaktighet i sin vårdprocess.

Teknisk utveckling

I projektet ingår teknisk utveckling av modellen – som bland annat ska uppfylla NMI-krav, PROM-lösning, anpassning till INCA, samt utveckling av rapportverktyg och visualiseringslösningar.

Införandestöd

I projektet ingår införandestöd till de kliniker där patientöversikterna ska användas, genom stöd till de diagnosspecifika arbetsgrupperna. Införandet ska göras stegvis för att erfarenheter ska kunna inhämtas efter varje steg i syfte att göra patientöversikten till ett så värdefulla verktyg som möjligt.

Medfinansiärer

Utöver RCC finansieras projektet av Sjöbergstiftelsen och Swelife.

Sjöbergstiftelsen

Swelife

Om Sjöbergstiftelsen

Sjöbergstiftelsen grundades 2017 av Bengt Sjöberg.

Sjöbergstiftelsen beviljade 2017 medel för samtliga lärosäten med medicinsk fakultet, universitetssjukvårdshuvudmän och RCC att medverka i forskningsprogrammet Partnership for precision medicine in cancer.

Storsatsning på svensk forskning om precisionsmedicin (nyhet från 2017)