Röster om Individuell patientöversikt i cancervården

Här delar tre personer, utifrån olika perspektiv, med sig av nyttan och användningsområden för Individuell patientöversikt (IPÖ).

Patienten Inge

Träffa patienten Inge som berättar om patientöversikten och hur den hjälper honom och hans hustru att ha koll på bland annat sjukdomsförloppet och behandlingen för Inges sjukdom.

 

Läkaren Ida

Träffa onkologen Ida som berättar om patientöversikten och hur den underlättar hennes arbete på kliniken.

 

Verksamhetschefen Per

Träffa verksamhetschefen Per som berättar om patientöversikten och hur den underlättar hans arbete och bidrar till effektiva möten.

 

En längre version där filmerna med Inge, Ida och Per är ihopklippta hittar du via länken nedan.

Patient, läkare och verksamhetschef berättar om patientöversikter, Youtube