Nivåstrukturering i Mellansverige

Här finns information och rapporter kring arbetet med den sjukvårdsregionala nivåstruktureringen, det vill säga fördelningen av cancervård i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Genomförandeplan

Nedan hittar du den genomförandeplan som tagits fram av RCC Mellansveriges styrgrupp. Planen beskriver hur Samverkansnämndens beslut om sjukvårdsregional nivåstrukturering inom cancervården ska genomföras i sjukvårdsregionen.

Genomförandeplan av beslut om sjukvårdsregional nivåstrukturering inom cancervården (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lägesrapport 2023

En uppdaterad lägesrapport om nivåstruktureringen i Mellansverige färdigställdes under hösten 2023. Rapporten är ett underlag till den fortsatta nivåstruktureringen inom sjukvårdsregionen och beskriver läget inom de nivåstrukturerade cancerdiagnoserna. Årets rapport inkluderar 16 cancerdiagnoser för vilka det finns beslut eller rekommendationer om olika grader av nivåstrukturering.

Lägesrapport; Nivåstrukturering Sjukvårdsregion Mellansverige (pdf, nytt fönster)