Nationella vårdenheter

I dagsläget har totalt tio komplicerade cancerbehandlingar beslutats eller rekommenderats för nationell nivåstrukturering. De nationella vårduppdragen är fördelade till landets samtliga sju universitetssjukhus.

Beslutade nationella vårdenheter och uppdrag

Akademiska sjukhuset

 • Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
 • CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan

Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd
 • CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
 • Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer
 • Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer
 • Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
 • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
 • Avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom

Norrlands Universitetssjukhus

 • Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
 • CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
 • Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer
 • Kirurgi i botande syfte vid analcancer
 • Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom
 • Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer
 • Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
 • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
 • Avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom

Skånes Universitetssjukhus

 • Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
 • CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
 • Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd
 • Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer
 • Kirurgi i botande syfte vid analcancer
 • Kirurgi i botande syfte vid peniscancer
 • Avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom

Universitetssjukhuset Linköping

 • Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer

Universitetssjukhuset Örebro

 • Kirurgi i botande syfte vid peniscancer