Kontaktuppgifter till centralt personuppgiftsansvarig, CPUA

För nationella kvalitetsregister inom cancerområdet har följande organisationer ett övergripande ansvar för hantering av personuppgifter. Dit kan du som är registrerad vända dig för frågor om dina uppgifter och rättigheter.

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen Region Skåne
Dataskyddsombudet
Region Skåne
291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
E-post: region@skane.se

Ansvarig för:

 • Regionalt cancerregister
 • Nationellt kvalitetsregister för esofagus och ventrikelcancer
 • Nationellt kvalitetsregister akut myeloisk leukemi (AML)
 • Nationellt kvalitetsregister akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Nationellt kvalitetsregister lymfom
 • Nationellt kvalitetsregister sarkom

Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna
E-post: dataskyddsombud.karolinska@sll.se

Ansvarig för:

 • Regionalt cancerregister
 • Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention
 • Svenska testikelcancerregistret -SWENOTECA
 • Svenska hypofysregistret
 • Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och kolorektalcancerscreening (SveReKKS) 
 • Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer
 • Nationellt kvalitetsregister för njurcancer
 • Nationellt kvalitetsregister för kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Nationellt kvalitetsregister för myeloproliferativa neoplasier (MPN)

Regionstyrelsen i Region Uppsala
Box 602
751 25 Uppsala
E-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se

Ansvarig för:

 • Regionalt cancerregister
 • Nationellt lungcancerregister
 • Nationellt register för peniscancer
 • Nationella prostatacancerregistret
 • Nationellt kvalitetsregister för kronisk myeloisk leukemi (KML)
 • Nationellt kvalitetsregister myelodysplastiskt syndrom

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen Västerbotten
Dataskyddsombudet
Region Västerbotten
901 89 Umeå
Telefon: 090-785 00 00
E-post: dataskyddsombud@regionvasterbotten.se

Ansvarig för:

 • Regionalt cancerregister
 • Svenska kolorektalcancerregistret
 • Kvalitetsregistret för CNS-tumörer
 • NOGA - nationellt onkogenetiskt register
 • Svenskt strålterapiregister

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen Västra Götaland
Dataskyddsombudet
Koncernkontoret
462 80 Vänersborg
Telefon: 010-441 00 00
E-post: koncernkontoret.dso@vgregion.se

Ansvarig för:

 • Regionalt cancerregister
 • Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer
 • Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer
 • Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening
 • Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar
 • Nationellt kvalitetsregister för tyreoidecancer
 • Svenska myelomregistret
 • Nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen i Region Östergötland
Region Östergötland
Dataskyddsombudet
581 91 Linköping
Telefon: 010 - 103 00 00
E-post: dataskyddsombudet@regionostergotland.se

Ansvarig för:

 • Regionalt cancerregister
 • Nationellt Register för cancer i pankreas och periampullärt
 • Nationellt kvalitetsregister för malignt hudmelanom 
 • Nationellt kvalitetsregister neuroendokrina buktumörer
 • Nationellt Kvalitetsregister för urinblåscancer och övrig urotelial cancer