Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA

Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA, AKI, samordnar och leder arbetet med nationella kvalitetsregister inom cancerområdet och den tekniska plattformen INCA. Idag finns ett tjugotal nationella kvalitetsregister inom cancerområdet.

Programförklaring

  • RCC verkar för en professionell och resurseffektiv organisation för stöd till kvalitetsregister och forskningsregister på cancerområdet.
  • Med INCA-plattformen som verktyg verkar RCC för att dessa register används för patientfokuserad verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och forskning inom cancervården.
  • RCC kommer att upprätthålla en tydlig, kompetent och hållbar organisation för drift, utveckling och support av INCA.

AKI mötesplan 2024

16 januari

27 feb

26 mars

9 april

24 maj

18 juni

21 aug

17 sep

23-24 okt

15 nov

10 dec

Ordförande AKI

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr

 

 

Ledamöter

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm-Gotland

 

Maria Rejmyr Davis

verksamhetschef

RCC Syd

Gustaf Hedström

enhetschef

RCC Mellansverige

Annika Persson

teknisk koordinator

Registercentrum Norr

Katrín Gunnarsdóttir

statistiker

RCC Väst

Gabrielle Gran

Produktägare och nationell koordinator CanINCA

RCC Sydöst

Torbjörn Eles

nationellt IT-ansvarig INCA

RCC Väst