Topplista - inrapportering till cancerregistret

Här hittar du RCC Mellansveriges topplista över klinikernas inrapportering till cancerregistret.

Det finns stora krav på lättåtkomlig och aktuell statistik, som ska fungera som underlag för utveckling av cancervården. Därför är det av stor vikt att canceranmälningar till cancerregistret görs kontinuerligt och inom rimlig tid.

Med hjälp av Topplistan har kliniker möjlighet att följa utvecklingen av sin inrapportering. Listan är begränsad till kliniker med tio eller fler fall under aktuell redovisningsperiod.

Då canceranmälningar kontinuerligt kommer in till RCC kan topplistan aldrig ge en helt exakt bild av det aktuella läget. Den bör istället ses som en översiktlig redovisning där utvecklingen på respektive enhet kan följas över tid.

Senaste topplista

Datauttag den 7 december 2022:

Diagnosperiod 2022-01-01 - 2022-12-31 (pdf)

Diagnosperiod 2021-01-01 - 2021-12-31 (pdf)

Bakgrund

Alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården omfattas av uppgiftsskyldighet till cancerregistret. Både ansvarig läkare och den patolog/cytolog som diagnostiserar en nyupptäckt tumör ska anmäla till registret.

Uppgifterna rapporteras först till det regionala tumörregistret RTR (på respektive Regionalt cancercentrum) där uppgifterna kontrolleras. När anmälan inkommit från patolog efterfrågas vid behov anmälan från kliniken.

En gång per år rapporterar respektive regionalt tumörregister inkomna uppgifter till Socialstyrelsen som administrerar det nationella cancerregistret.

Äldre topplistor

Datauttag den 7 december 2022:

Diagnosperiod 2020-01-01 - 2020-12-31 (pdf)

Diagnosperiod 2021-01-01 - 2021-12-31 (pdf)

Datauttag den 14 juni 2022:

Diagnosperiod 2020-01-01 - 2020-12-31 (pdf)

Diagnosperiod 2021-01-01 - 2021-12-31 (pdf)

Datauttag den 17 december 2021:

Diagnosperiod 2019-01-01 - 2019-12-31 (pdf)

Diagnosperiod 2020-01-01 - 2020-12-31 (pdf)

Datauttag den 11 juni 2021:

Diagnosperiod 2019-01-01 - 2019-12-31 (pdf)

Diagnosperiod 2020-01-01 - 2020-12-31 (pdf)

Datauttag den 10 december 2020:

Diagnosperiod 2019-01-01 - 2019-12-31 (pdf)

Diagnosperiod 2018-01-01 - 2018-12-31 (pdf)

Datauttag den 27 april 2020:

Diagnosperiod 2019-01-01 - 2019-12-31 (pdf)

Diagnosperiod 2018-01-01 - 2018-12-31 (pdf)

Datauttag den 10 december 2019:

Diagnosperiod 2018-01-01 - 2018-12-31 (pdf)

Diagnosperiod 2017-01-01 - 2017-12-31 (pdf)

Datauttag den 10 maj 2019:

Diagnosperiod 2018-01-01 - 2018-12-31 (pdf)

Diagnosperiod 2017-01-01 - 2017-12-31 (pdf)

Datauttag den 29 januari 2018:

Diagnosperiod 2017-01-01 - 2017-12-31

Diagnosperiod 2016-01-01 - 2016-12-31

Datauttag den 24 april 2017:

Diagnosperiod 2016-01-01 - 2016-12-31

Diagnosperiod 2015-01-01 - 2015-12-31

Datauttag den 22 mars 2017:

Diagnosperiod 2016-01-01 - 2016-12-31