Antiemetika

Här hittar du Uppsala Örebros antiemetikascheman för nedladdning.

Översikt - Antiemetikaschema vid fördröjt illamående

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 1

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 2

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 3

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 4

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 5

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 6

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 7

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 8A

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 8B

Aktuella scheman och antiemetika-rekommendationer i regionala kurerna för Uppsala-Örebroregionen kommer att försvinna i det Nationella regimbiblioteket, varför lokala eller regionala rekommendationer för antiemetika måste utarbetas för de nationella regimerna.

Den 15 december 2017 har antiemetikascheman utökats med två nya scheman. Enligt nya riktlinjer från ASCO 2017, kan Olanzapin ges som profylax vid behandling med högemetogena regimer och som tillägg till triplett antiemetika, då behövs inget kortisonschema efter kur. Går även att använda vid behov istället för Metoklopramid (Primperan). Se de nya antiemetikacheman, nr 8A och 8B.