Antiemetika

Här hittar du antiemetikascheman för nedladdning.

Översikt - Antiemetikaschema vid fördröjt illamående

Antiemetikaschema - Nummer 1a låg 

Antiemetikaschema - Nummer 1b låg

Antiemetikaschema - Nummer 2 lågmedel

Antiemetikaschema - Nummer 3 medelhög

Antiemetikaschema - Nummer 4 hög

Antiemetikaschema - Nummer 5 extrahög

Under 2023 kommer de gamla antiemetikascheman att fasas ut till nya. Målet är att ge lägsta möjliga effektiva dos kortison mot illamåendet. De följer de riktlinjer som tagits fram av Arbetsgrupp för antiemetika under Nationella regimbiblioteket. Se dokumentet för förslag på antiemetika till behandlingsdagarna. Dokumentet hittar du under "mera information".

Nedan hittar du de äldre antiemetikascheman:

Översikt - Antiemetikaschema vid fördröjt illamående (äldre)

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 1 (äldre)

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 2 (äldre)

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 3 (äldre)

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 4 (äldre)

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 5 (äldre)

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 6(äldre)

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 7 (äldre)

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 8A (äldre)

Schema för att motverka fördröjt illamående. Nr 8B (äldre)

Aktuella scheman och antiemetika-rekommendationer i regionala kurerna för Mellansverige kommer att försvinna i det Nationella regimbiblioteket, varför lokala eller regionala rekommendationer för antiemetika måste utarbetas för de nationella regimerna.

Den 15 december 2017 har antiemetikascheman utökats med två nya scheman. Enligt nya riktlinjer från ASCO 2017, kan Olanzapin ges som profylax vid behandling med högemetogena regimer och som tillägg till triplett antiemetika, då behövs inget kortisonschema efter kur. Går även att använda vid behov istället för Metoklopramid (Primperan). Se de nya antiemetikacheman, nr 8A och 8B.