Till regionspecifikt innehåll

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel

I nationella regimbiblioteket finns idag ca 750 fastställda regimer med tydliga och enhetliga beskrivningar av hur man doserar och kombinerar antitumorala läkemedel. Regimerna publiceras i regimbiblioteket efter att de är granskade och fastställda av regimansvariga läkare från respektive nationell vårdprogramgrupp. Publicerade regimer kan skrivas ut som pdf-er eller hämtas via xml-filer till digitala ordinationsstöd.

Nationella regimbiblioteket är ett av RCC:s kunskapsstöd och du hittar det i Kunskapsbanken.

Regimspecifik patientinformation beskriver behandlingen (vilka läkemedel, hur dessa ska ges/tas och vilka dagar behandling ges/tas), symtom på och råd vid vanliga biverkningar samt ger kortfattade råd om levnadsvanor under behandlingen. I informationen anges också när man akut bör kontakta vården. Patientinformationerna finns publicerade på samma sidor som läkemedelsregimerna. Många av dem finns också översatta till engelska och arabiska.

Basfakta ”mini-fass”, med medicinska och farmaceutiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.

Sedan 2020 pågår projekt med uppbyggnad av information kring barncancerbehandling. Det finns patient- och anhöriganpassad information för läkemedelsbehandlingen och basfakta som är granskade av barnonkolog. De första regimerna väntas publiceras under 2024.

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läkemedelsregimer i Mellansverige

Läkemedelsregimer, med flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, är ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar.

Läkemedelsregimer i sjukvårdsregion Mellansverige