Kunskapsstyrning

RCC ska tillsammans med Sveriges regioner verka för en mer jämlik och kunskapsstyrd cancervård. En central del i uppdraget är att utveckla nationella kunskapsstöd.

Läkare med mikroskop

RCC har vidareutvecklat arbetet med nationella kunskapsstöd genom att samla alla delar i kunskapsstyrningen inom en och samma organisation.

Det har visat sig vara ett väl fungerande upplägg för genomslag i vården att arbeta samlat med

  • nationella vårdprogram,
  • regionala tillämpningar,
  • kvalitetsregisterstöd,
  • spridning och användning av registrens resultat,
  • vårdutveckling i form av lokalt och regionalt processarbete.

Regionala processledare och lokalt processarbete är sedan avgörande för att identifiera behov av förändringar och få genomslag för förändringar i vårdens dagliga möte med patienter.