Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av alla som är intresserade av att veta mer om barn och sol.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC i samverkan och Strålsäkerhetsmyndigheten
Kostnad: Gratis
Öppen för: Nationell

Utbildningen ger dig kunskap om vad sunda solvanor innebär, deras betydelse för hälsan under småbarnsåren och resten av livet, hur man kan skapa en hälsosam utevistelsemiljö för barn samt hur man på ett evidensbaserat sätt kan stödja familjer i att anamma hälsosamma solvanor.

Använd den senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari för att genomföra utbildningen.

Innehåll

  1. Solens och UV-strålningens påverkan på risken att utveckla hudcancer
  2. Barns utemiljö, hur skapas en solsäker miljö
  3. Rekommendationer för sunda solvanor
  4. Hur pratar vi om solen

Utbildningen är indelad i fyra moduler som tar cirka 20-25 minuter totalt. Det går att göra en del i taget och sedan spara för att återkomma till utbildningen senare. Varje modul har information och övningar med tydliga instruktioner. 

Om webbutbildningens utformning och innehåll

Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för prevention tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten är ansvariga för framtagandet av utbildning och detta har gjorts tillsammans med en referensgrupp från barnhälsovården och förskola och e-learningbyrån Learnways.

Innehållet har vetenskapligt och innehållsmässigt kontrollerats av Johan Dahlén Gyllencreutz, verksamhetsöverläkare, Regional Processägare Hudcancer RCC Väst, Bertil Persson, överläkare, Regional patientprocessledare, melanom-hudcancer RCC Syd, Tove Sandberg Liljendahl, PhD, utredare Strålsäkerhetsmyndigheten samt Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Uppföljning av utbildningen

Om du klickar vidare till utbildningen från denna sida sker ingen uppföljning av att just du genomgått utbildningen.

Det finns möjlighet för regioner och kommuner att få tillgång till utbildningen i SCORM-format för att lägga på sina egna lärplattformar om de har intresse att följa upp utbildningen.

Fördjupning

Sol/UV

Europeiska kodexen mot cancer - Sol-/UV-exponering, WHO

Barn och sol, Rikshandboken i barnhälsovård

Så skyddar du dig mot solen, 1177 

Sol och solarier, Strålsäkerhetsmyndigheten

Särskilda solråd för barn, Strålsäkerhetsmyndigheten

Sun safety, Cancer council, Australia (eng)

Sol och UV-strålning, Cancerfonden

Solar and ultraviolet radiation, IARC Monographs (eng)

Ultraviolet radiation, World health organization (eng)

UV-strålning, SMHI

Hur skydda huden från strålning?, Meteorologiska institutet

Resources, Sunsmart (eng)

Solskyddsmedel

Råd om kosmetika till barn, Läkemedelsverket

About sunscreen, Cancer council, Australia (eng)

Sunscreen myths and questions, Cancer council, Australia (eng)

Barns utemiljö

Tips för bra UV-skyddade förskole- och skolgårdar, Strålsäkerhetsmyndigheten

Vägledning om barns och ungas utemiljö, Boverket

Hudcancer

Malignt melanom, 1177 

Skivepitelcancer, 1177 

Basalcellscancer, 1177 

D-vitamin

D-vitamin, Rikshandboken

D-vitamin, Livsmedelsverket

Tips på aktiviteter

Informationsmaterial om solen, Strålsäkerhetsmyndigheten

Early childhood resources, Sunsmart (eng)

Faktagranskning

Bertil Persson, regional patientprocessledare hudcancer, Regionalt cancercentrum syd

Johan Dahlén Gyllencreutz, regional processägare hudcancer, Regionalt cancercentrum väst

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor

Representanter från förskola och barnhälsovård har också medverkat i framtagandet.