Arbeta i Individuell patientöversikt prostatacancer

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ-verktygets olika funktioner. Genomgången håller på mellan kl. 14:30 - 16:00.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 10 november - 10 november
Tid: 14:30
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig via e-post

Skicka ett mail med uppgifter om önskat utbildningsdatum, namn samt sjukhus- och kliniktillhörighet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver en genomgång/repetition av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Även du som vill veta mer om IPÖ-verktygets olika funktioner är välkommen att delta.
Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom hur IPÖ prostatacancer är uppbyggt, hur det går till när man registrerar en patient och hur man registrerar uppgifter under de olika flikarna. Vi går också igenom hur man kan använda IPÖ-verktyget på bästa möjliga sätt.

Fler tillfällen

Genomgången ges vid samma tid även följande datum:

  • 3 november
  • 17 november