Arbeta i Individuell patientöversikt prostatacancer

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.
Utbildningen ges samma tid vid olika tillfällen.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 19 oktober
Tid: 15:00 - 16:15
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig här

Ange profession och klinik samt vilket datum du vill delta.

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du istället anmäla dig via e-post till nina.hageman@medinina.se

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver en genomgång/repetition av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Även du som vill veta mer om IPÖ-verktygets olika funktioner är välkommen att delta.
Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom hur IPÖ prostatacancer är uppbyggt, hur det går till när man registrerar en patient och hur man registrerar uppgifter under de olika flikarna. Vi går också igenom hur man kan använda IPÖ-verktyget på bästa möjliga sätt.

Kontakt

Nina Hageman

diagnoskoordinator, patientöversikt prostatacancer