Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Om du vill se våra tidigare webbsändningar så finns de i vår filmkanal på Youtube.

IPÖ-njurcancer för dig som är kontaktsjuksköterska

Välkommen till en utbildning inom Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer och PROM....

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: Ej Angivet
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med foku...

Ämnesområde: Forskning
Datum: Ej Angivet
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell
Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7.5 HP

Välkommen till en kurs i samarbete med Karlstads universitet....

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 17 oktober
Studieform: Delvis distans
Ort: Karlstad + distans
Öppen för: Nationell, Nationell i mån av plats, Sjukvårdsregion Mellansverige
Optimerad och jämlik cancervård – digitalt möte 26 oktober 2023

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare för utveckling av...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 26 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med RCC Syd, samtalskursen "De Nödvändiga Samtale...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 7 november
Studieform: På plats
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 9 november
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Dialogmöte för patientprocessledare och cancersamordnare

Välkommen på dialogmöte fredagen den 8 mars för patientprocessledare och cancersamordnare i Södra sj...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 8 mars
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Grundläggande cancervård

En 3-dagarsutbildning i grundläggande cancervård. Utbildningen äger rum online, i samarbete med Akad...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 11 april
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Regionadag Hjärntumör

Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning och hur vardagen kan se ut ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 15 april
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
En dag för teamet runt patienten med cancer

RCC Syd hälsar varmt välkomna till ”En dag för teamet runt patienten med cancer” med fokus på involv...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 25 april
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Digital utbildningsdag för dyplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor

Utbildningsdagen riktar sig till dysplasibarnmorskor och -sjuksköterskor med goda förkunskaper om HP...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: 26 april
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Nyheter gällande patient-enkäter (PROM) IPÖ prostatacancer

Välkommen att delta i utbildningswebbinarium för patient-enkäter i IPÖ prostatacancer. ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 15 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
De Nödvändiga Samtalen för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 21 maj
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Webbsänt seminarium - vårdprogram för cancerrehabilitering av barn och ungdom

Seminariet presenterar det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering av barn och ungdom. De...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 23 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling samt onk...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 26 augusti - 17 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 2 september - 3 oktober
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 9 september - 29 september
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds du i att djupare fö...

Ämnesområde: Ledning och styrning
Datum: 18 september - 5 mars
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Grundutbildning för dysplasibarnmorskor- och sjuksköterskor

Höstens utbildningsdag på grundläggande nivå riktar sig i första hand till barnmorskor och sjuksköte...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: 20 september
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. U...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 23 september
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell i mån av plats, Västra sjukvårdsregionen
Dialogmöte södra sjukvårdsregionen

Välkomna till dialogmöte fredagen den 27 september för regionala patientprocessledare, cancersamordn...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 27 september
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på can...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 21 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Cytostatikakörkort

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administratione...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 11 november - 13 december
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Grundkurs om tumörer i det centrala nervsystemet

Välkommen till en digital introduktion för dig som arbetar inom vård, omsorg eller rehabilitering, d...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Regionala cancercentrum - en orientering

Vårt uppdrag på RCC är stort och involverar många aktörer, roller och perspektiv. Den här utbildning...

Ämnesområde: Ledning och styrning
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Arbeta strukturerat med cancerrehabilitering

Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av se...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Introduktion till Cancervård och kontaktsjuksköterskerollen

Välkommen till en digital introduktion för dig som arbetar inom vård, omsorg eller rehabilitering, d...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Grundutbildning i palliativ vård - Lindring bortom boten

Lindring bortom boten är en avgiftsfri webbutbildning i god palliativ vård och vänder sig till all p...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i palliativ vård för läkare - Lindring bortom boten

Webbutbildningen Lindring bortom boten består av en grundutbildning och fördjupning och riktar sig t...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer
Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Cancer och levnadsvanor – hur hänger det ihop?

Miniutbildning kring levnadsvanor - tobaksrökning, solvanor, matvanor, alkoholbruk och fysisk aktivi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvård

Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av se...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Hälsoinformatör - grundutbildning

Webbutbildningen vänder till dig som valt att arbeta som hälsoinformatör....

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer

Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara ...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Denna webbutbildning riktar sig främst till sjukvårdpersonal inom cancervården och syftar till att ö...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av al...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK) - Ny maj 2023

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentru...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancerc...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildnin...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar pat...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell