Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Om du vill se våra tidigare webbsändningar så finns de i vår filmkanal på Youtube.

IPÖ-njurcancer för dig som är kontaktsjuksköterska

Välkommen till en utbildning inom Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer och PROM....

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: Ej Angivet
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med foku...

Ämnesområde: Forskning
Datum: Ej Angivet
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell
Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalsk...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 september
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. U...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 25 september
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell i mån av plats, Västra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalsk...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 12 oktober
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7.5 HP

Välkommen till en kurs i samarbete med Karlstads universitet....

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 17 oktober
Studieform: Delvis distans
Ort: Karlstad + distans
Öppen för: Nationell, Nationell i mån av plats
Optimerad och jämlik cancervård – digitalt möte 26 oktober 2023

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare för utveckling av...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 26 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med RCC Syd, samtalskursen "De Nödvändiga Samtale...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 7 november
Studieform: På plats
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 9 november
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalsk...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 17 november
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Grundläggande cancervård

En 3-dagarsutbildning i grundläggande cancervård. Utbildningen äger rum online, i samarbete med Akad...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 21 november
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 15 januari - 4 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 22 januari - 22 februari
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Workshop om PTNS – Perkutan Tibialis, nervstimulering för tarm- och blåsdysfunktion

Välkommen till en workshop om PTNS – Perkutan Tibialis. Nervstimulering för tarm- och blåsdysfunktio...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 23 januari
Studieform: På plats
Ort: SUS, Malmö
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Stockholm och på Gotland

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 29 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre

Utvecklingsprogram för er som vill lära mer om att utveckla och förbättra verksamheten samt hitta kr...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 6 februari - 11 juni
Studieform: På plats
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 hp

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta punkt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla ko...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 4 mars
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
INCA och kvalitetsregister inom cancer

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med ...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 15 april - 16 april
Studieform: På plats
Ort: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Cytostatikakörkort

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administratione...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 15 april - 24 maj
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på can...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 22 april
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Grundutbildning i palliativ vård - Lindring bortom boten

Lindring bortom boten är en avgiftsfri webbutbildning i god palliativ vård och vänder sig till all p...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i palliativ vård för läkare - Lindring bortom boten

Webbutbildningen Lindring bortom boten består av en grundutbildning och fördjupning och riktar sig t...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer
Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Cancer och levnadsvanor – hur hänger det ihop?

Miniutbildning kring levnadsvanor - tobaksrökning, solvanor, matvanor, alkoholbruk och fysisk aktivi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvård

Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av se...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Hälsoinformatör - grundutbildning

Webbutbildningen vänder till dig som valt att arbeta som hälsoinformatör....

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer

Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Denna webbutbildning riktar sig främst till sjukvårdpersonal inom cancervården och syftar till att ö...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av al...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK) - Ny maj 2023

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentru...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancerc...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildnin...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar pat...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell