Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

På uppdrag av RCC Samverkan har RCC Stockholm Gotland tagit fram en distansutbildning - Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer ©. Syftet är att främja en kunskapsbaserad dialog mellan patienter, närstående och hälso-och sjukvårdspersonal.

Kursen lyfter växtbaserade läkemedel och kosttillskott, mind-bodymetoder, patient-och närståendeperspektiv samt medicinska system och patientmötet – med både nationella vinklar och internationella inspel.

Målgrupp

Kursen vänder sig primärt till läkare och sjuksköterskor i hela landet som arbetar med cancerpatienter. Den kan även vara aktuell för exempelvis fysioterapeuter, kuratorer och dietister.

Upplägg

Kursen består av fem moduler fem modulerna och bygger på självstudier via webbplattformen LäraNära, gemensamma gruppdiskussioner och seminarier med case. Tidsåtgången för kursen motsvarar 2 dagarssjälvstudier och en dag seminarium.

De fem modulerna  innehåller bland annat förinspelade föreläsningar med ledande forskare inom fältet, egen inläsning, quiz och reflektionsuppgifter.

Föreläsningarna hålls på svenska eller engelska med svensk undertext.

Utbildningsmoduler

Ett mer utförligt informationsblad om utbildningen kommer att tas fram i mars.

  • Introduktion: användning av komplementärmedicin bland cancerpatienter, KAM-utredningen (SOU 2019:15) och kritik, KIM internationell, introduktion till databaser
  • Växtbaserade läkemedel och kosttillskott: Regulatorisk situation, växtbaserade läkemedel och kosttillskott inkl. antioxidanter, effektivitet och säkerhet för några av de mest använda preparaten
  • Mind-body metoder: mindfulness och yoga i cancervården internationellt, akupunktur som symtomlindring: indikationer relevanta för cancervården, taktil massage, musikterapi
  • Patientperspektiv och medicinska system: spetspatienter, närståendeperspektiv, integrativ medicin på Memorial Sloan Kettering Cancer Center och Penny Brohn, traditionell kinesisk medicin, Ayurveda och antroposofisk medicin vid cancer.
  • Seminarier och case: naturpreparat, växtbaserade läkemedel och kosttillskott, kvalitet och säkerhet, databassökningar och sökningar kring effektivitet och säkerhet inkl. interaktioner för specifika preparat, kommunicera om KIM

Information om utbildningen (pdf, nytt fönster)

Kursdatum

Start 3 maj till 16 juni

Kursledare

Kathrin Wode, specialist onkologi och palliativ medicin och verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm Gotland och Johanna Hök Nordberg, disputerad apotekare, medicine doktoroch  och processledare Integrativ cancervård på RCC Sthlm Gotland

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan

Närmaste chef anmäler medarbetare till utbildningen. Utbildningsplatserna kommer att fördelas jämt mellan alla regioner och sjukhus. Vi har möjlighet att ta emot max 40 deltagare 

Anmälan är nu stängd.

Antagningsbesked skickas 6 april.

Anmälan är bindande. Avbokningar senare än två veckor innan kursstart debiteras med 4000 kronor. Ej fullföljd kurs debiteras också med 4000 kronor.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så hanterarer RCC dina personuppgifter