Biobanksforskning Mellansverige

Regionalt biobankscentrum (RBC) är ett sjukvårdsregionalt kompetenscentrum för regionernas biobanksorganisation, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet i frågor som berörs av biobankslagen.

RBC tillhandahåller bland annat rådgivning och informationsmaterial samt administrerar hanteringen av tillgång till prov i vissa multicenterstudier. RBC samordnar även flera sjukvårdsregionala och nationella projekt för att förbättra möjligheterna att bedriva medicinsk forskning involverande biobanksprov.

RCC och RBC Mellansverige samarbetar i ett flertal frågor som berör studier, utvecklingsprojekt och satsningar på infrastruktur för insamling av prov för forskning.

I varje region i sjukvårdsregionen finns det en biobankssamordnare som kan ge råd och stöd gällande tillgång till prov och provinsamling i den egna regionen.

Mer information om forskning på biobanksprov samt kontaktuppgifter till regionernas biobankssamordnare finns på RBC:s webbplats.

Regionalt biobankscentrum Mellansverige