Till regionspecifikt innehåll

Registerforskning

Utveckling och underhåll av nationella kvalitetsregister samt statistisk uppföljning, tillhör regionala cancercentrums kärnverksamhet. Här finns information om forskning med stöd av kvalitetsregister eller av cancerregistret vid Socialstyrelsen, samt hur du går tillväga för att begära ut data från registren.

Att forska med register

För att få forska med hjälp av de nationella kvalitetsregistren eller av cancerregistret krävs det att du har ett etiskt godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

När det gäller de diagnosspecifika kvalitetsregistren krävs också att projektet bedöms av registrets styrgrupp (registergruppen). Det är viktigt att på förhand få veta om projektet är genomförbart samt om motsvarande frågeställning redan är under analys.

När du har fått klartecken från styrgruppen och en godkänd etikprövning, vänder du dig till nationellt ansvarigt RCC för datauttag.

RCC kan hjälpa till med matchning mot andra register. Den processen koordineras mot Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.

Begär datauttag från register

Du ansöker om datauttag från kvalitetsregistren och från Cancerregistret via länkarna nedan.

Datauttag från kvalitetsregister

Datauttag från cancerregistret

Biobanksforskning

På Biobank Sveriges webbplats finns information om hur du går tillväga för att få tillgång till prov i svenska biobanker och vad som krävs för att samla prov från patienter och provgivare i Sverige.

Biobank Sverige

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Stöd till studentarbeten på läkarprogrammen

RCC Mellansverige erbjuder läkarstudenter vid Uppsala och Örebro universitet rådgivning och metodstöd till registerbaserade studentarbeten inom läkarprogrammet.

Stöd till studentarbeten

Biobanksforskning i norr

Enheten för biobanksforskning, Umeå

Statistisk konsultation

Statistisk konsultation, hjälp med statistik och databearbetning via Umeå universitet.

Kontaktperson: bjorn.tavelin@umu.se