Framstegen inom precisionsmedicin

Enligt överenskommelsen för 2021 har RCC i samverkan i uppdrag att beskriva utmaningar och konsekvenser som framstegen inom precisionsmedicin innebär för behandlingen av cancerpatienter samt potentiella insatser de kommande åren så att precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård.

Arbetet ska genomföras i samverkan med relevanta aktörer, som Genomic Medicine Sweden (GMS) och Socialstyrelsen.

RCC i samverkan ska även bidra till ökat arbete med innovation inom cancerområdet genom samarbeten med befintliga intressenter och initiativ inom cancerforskningen som Nollvision cancer.

Denna rapport är framtagen av Nollvision cancer på uppdrag av RCC i samverkan och i nära samarbete med GMS. Den utgör en bas för gemensam information, kunskap och riktning i Sverige.

Rapport: Precisionsmedicin för god, jämlik och effektiv cancervård, (pdf, nytt fönster)