Stöd till studentarbeten på läkarprogrammen i Uppsala och Örebro

RCC Mellansverige erbjuder läkarstudenter vid Uppsala och Örebro universitet rådgivning och metodstöd till registerbaserade studentarbeten inom läkarprogrammet.

RCC erbjuder följande stöd

  • Rådgivning rörande epidemiologiska och statistiska metoder, registerspecifik kunskap, tillgång till och analys av kvalitetsregisterdata samt färdigställande av slutprodukt.
  • Rådgivande möten på RCC (ca. 3–4 möten). Mötena kan även genomföras via video.
    - Startmöte: projekt- och analysplan baserad på projektanmälan.
    - Möte om analys och resultat (ca. 1–2 möten).
    - Möte om slutprodukt/rapport.
  • Resa till och från RCC:s kontor i Uppsala för maximalt två möten. Gäller enbart studentbiljetter (buss och/eller tåg 2 klass).

Kan jag ta del av stödet?

Stödet riktar sig i första hand till studenter vid läkarutbildningarna vid Uppsala och Örebro universitet.

Stödet förutsätter att det finns en utsedd handledare vid utbildningssjukhuset som tillsammans med studenten har det övergripande ansvaret för projektet.

Hur ansöker jag?

För att ta del av stödet från RCC ska du fylla i projektanmälan som du hittar i dokumentet nedan.

Stöd till vetenskapliga studentarbeten på läkarprogrammet - information och projektanmälan (pdf, nytt fönster)

Skicka projektanmälan till info@rccuppsalaorebro.se 
Därefter tar en representant från RCC kontakt med dig.

Bakgrund

Stödet är ett led i RCC Mellansveriges uppdrag att främja forskning inom cancerområdet. En ökad kännedom och utnyttjande av kvalitetsregisterdata bidrar också till att sprida kunskapen om cancersjukdomarna, inklusive diagnostik och behandling, i Mellansverige.