Stöd till studentarbeten på läkarprogrammen i Uppsala och Örebro

RCC Mellansverige erbjuder läkarstudenter vid Uppsala och Örebro universitet rådgivning och metodstöd till registerbaserade studentarbeten inom läkarprogrammet.

RCC erbjuder följande stöd

  • Rådgivning innefattande epidemiologiska metoder och registerspecifik kunskap.
  • Statistikerstöd avseende datauttag, råd rörande statistiska metoder och statistisk analys (omfattning överenskoms för varje enskilt projekt).
  • Rådgivande möten på RCC (ca. 3–4 möten). Mötena kan även genomföras via videolänk.
    - Startmöte: projekt- och analysplan.
    - Möte om analys och resultat (ca. 1–2 möten).
    - Möte om slutprodukt/rapport.

Kan jag ta del av stödet?

Stödet riktar sig i första hand till studenter och handledare vid läkarutbildningarna vid Uppsala universitet och Örebro universitet.

Stödet förutsätter att det finns en utsedd handledare vid utbildningssjukhuset som tillsammans med studenten har det övergripande ansvaret för projektet.

Mer information och ansökan

För att ta del av stödet från RCC ska du läsa igenom informationen och fylla i projektanmälan i dokumentet nedan.

Stöd till vetenskapliga studentarbeten på läkarprogrammet - information och projektanmälan (pdf, nytt fönster)

Skicka projektanmälan till info@rccmellan.se 
Därefter tar en representant från RCC kontakt med dig.