Studieservice i Mellansverige

RCC Mellansverige bedriver en sjukvårdsregional verksamhet som kallas RCC:s studieservice.

Denna service innebär en regional gemensam ingång dit läkemedelsföretag eller akademiska enheter kan vända sig med en förfrågan om att genomföra en klinisk studie. Efter att förfrågan behandlats i VPG (vårdprocessgruppen) skickar studieservicen ut VPG:s rekommendation av studien till samtliga aktuella prövare i regionen. Studieservicen vid RCC kontaktar sedan aktuella kliniker i regionen för att samordna studien.

Klicka på bilden för att se större bild av modellen.   

RCC:s studieservice

  1. Förfrågan tas emot i ett ärendehanteringssystem vid RCC:s studieservice. Kunden ombeds att fylla i en synospis av studieprotokollet.
  2. Synopsis eller studieprotokoll/förfrågan går ut till aktuell vårdprocessgrupp som gör en första bedömning av studien - handläggning 2 veckor.
  3. Vårdprocessgruppens bedömning skickas till övriga prövare inom aktuell cancerdiagnos.
  4. RCC:s studieservice meddelar företaget/forskaren om utgången av förfrågan.
  5. Om det blir ett positivt besked om att genomföra studien skickas denna information ut till aktuella forskningssjuksköterskor.
  6. Pågående studier kommer att finnas tillgängliga på hemsidan (under utveckling).

Modellen för studieservicen pilottestades år 2013 och förankrades 2014. Den används nu vid alla studieförfrågningar som inkommer till RCC:s studieservice.