STING-2

En randomiserad fas III studie som inkluderar patienter med SCLC, limited disease, 18-75 år och som jämför standardbehandling (Paraplatin och Etopofos) med intensifierad behandling (Ifosfamide, Paraplatin, Etopofos, Neulasta).

Primär frågeställning är 2-årsöverlevnad. Sekundär frågeställning är 5-årsöverlevnad, toxitet, förekomst av CR och god PR.

Studien startade 14 januari 2009.

Målet är att inkludera 128 patienter, d v s 64 patienter per arm.

Deltagande sjukhus är Norrlands universitetssjukhuset, Falun lasarett, Gävle Sjukhus, Akademiska sjukhuset, Radiumhemmet, Södersjukhuset och Länsjukhuset Ryhov.

Randomisering sker via

Fax 018 - 71 14 45

Randomiseringsformuläret faxas till RCC Register och vårdprogram,
vardagar 8.00 - 16.00.

Vid frågor angående randomisering kontakta RCC på tel 018 - 15 19 10.