ADEPT-studien

En randomiserad studie vid kolorektalcancer där man ska undersöka effekten av Adept för att förhindra uppkomst av adherenser i buken vid operation.

Studien startade 19 oktober 2009.

1 800 patienter ska inkluderas i studien. 

Deltagande sjukhus är Akademiska sjukhuset, Gävle Sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Falun och Mora lasarett.

ADEPT studien stängdes för randomisering den 26 maj!