Medlemmar i nätverket för forskningssjuksköterskor

Här hittar du kontaktinformation till medlemmarna i nätverket för forskningssjuksköterskor i Sjukvårdsregion Mellansverige, FICA. Medlemmarna är sorterade efter i vilken region de är verksamma.

Dalarna

Marie Rosén

Region Dalarna

 

Monica Holst

Region Dalarna

Anna Fernström

Region Dalarna

Anna Nordin

Region Dalarna

Gävleborg

Ulrika Åsenlund

Region Gävleborg

Sörmland

Pia Polhage Enerbranth

Region Sörmland

Uppsala

Carina Bergvall

Region Uppsala

 

Tora Sundin

Region Uppsala

Värmland

Eva Sätherberg

Region Värmland

Västmanland

Malin Engdahl

Region Västmanland

 

Karin Hubertsson

Region Västmanland

Taraneh Nikberg

Region Västmanland

Susanne Widegren

Region Västmanland

Örebro

Jenny Larsson

Region Örebro län

 

Ylva Storck

Region Örebro län

Elisabeth Melander Lindström