Forskning i Mellansverige

RCC Mellansverige har stärkt cancerforskningen i sjukvårdsregionen genom att utveckla studieservice, nätverk för forskningssjuksköterskor och strukturer för samarbete med universitet/högskolor. Inom Sjukvårdsregion Mellansverige finns i dag en stark forskningsmiljö på cancerområdet.

Studieservice

Studieservicen underlättar och förbättrar den kliniska forskningen genom en regional gemensam service vid intresseförfrågan och uppstart av kliniska prövningar. Genom denna service uppnår man en större spridning och en  mer samordnad start och samarbete runt kliniska prövningar i regionen.

Studieservice vid RCC Mellansverige

Nätverk för forskningssjuksköterskor

I Mellansverige finns ett sjukvårdsregionalt nätverk för samordning av kliniska prövningar inom cancerområdet. Nätverket träffas två gånger per år och består av två forskningssjuksköterskor från olika kliniska prövningsenheter i sjukvårdsregionen.

Nätverk för forskningssjuksköterskor

Regionalt biobankscentrum (RBC)

RCC Mellansverige ger också stöd till Regionalt biobankscentrum (RBC) och regionernas arbete med att införa standardiserad sjukvårdsintegrerad insamling av blodprov för forskning.

Akademiska forskargrupper

Dessutom bedriver och stödjer RCC akademiska forskargruppers kliniska studier med till exempel randomisering, uppbyggnad och drift av databaser, statistisk planering och utvärdering.