Om databasen

En målsättning med att samla alla cancerstudier i en databas är att underlätta för vården att inkludera patienter i studier och därmed öka möjligheterna för patienter från hela landet att delta. Cancerstudier i Sverige ska även hjälpa forskare att hitta samarbetsprojekt samt stärka den kliniska cancerforskningen i Sverige.

Huvudmålgruppen för inlagda texter är forskare och profession inom cancervården, men alla har möjlighet att söka i databasen.

Vilka studier finns i databasen?

  • Kliniska studier med pågående rekrytering av patienter.
  • Behandlingstudier, observationsstudier eller omvårdnadsstudier.
  • Studier som drivs av företag men också av enskilda forskare.
  • Små lokala studier på ett enda sjukhus men också stora internationella med minst ett svenskt deltagande sjukhus.

Den läkare som har huvudansvaret för studien i Sverige, ansvarar också för att den rapporteras till databasen.

Databasen är framtagen i ett samarbete mellan Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Kontakt

Sonia Katsuura

handläggare

RCC Norr

Tekniska frågor

Päivi Persson

registerproduktägare

RCC Norr

Arbetsgrupp Cancerstudier i Sverige

Lena Bylund

ordförande

Norrlands universitetssjukhus

 

 

Annika Baan

vårdenhetschef

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Birgitta Sundberg

projektkoordinator

RBC/RCC Mellansverige

Ingela Jacobsson

forskningssjuksköterska

Universitetssjukhuset, Linköping

Jan Sundberg

studiekoordinator, forskningssjuksköterska

Skånes universitetssjukhus, Lund

Johanna Vernersson

Chefssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset