Cancerrehabilitering Mellansverige

Här hittar du information om RCC Mellansveriges sjukvårdsregionala arbete med cancerrehabilitering.

Det överpripande målet i Cancerplan Mellansverige 2022-2024 är att sjukvårdsregionernas patienter erbjuds en god och jämlik rehabilitering utifrån individuella behov.

 

Sjukvårdsregional arbetsgrupp för cancerrehabilitering

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering arbetar för att öka kunskapen om cancerrehabilitering och det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering vid enheter/kliniker där cancerpatienter behandlas.

Målet är att erbjuda cancerpatienterna rehabilitering av god kvalité utifrån nationellt framtagna mål och att utveckla stödet till närstående. Cancerrehabilitering ska tydliggöras i varje vårdprocess inom Sjukvårdsregion Mellansverige

Ordförande

Lisa Busk Hedström

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

Ledamöter

Andrea Lundqvist

arbetsterapeut

Region Uppsala

 

Anette Sannemalm

fysioterapeut

Region Västmanland

Anna-Karin Öberg

sjuksköterska

Region Gävleborg

Ann Boge

cancersamordnare

Region Sörmland

Bitte Kans

cancersamordnare

Region Dalarna

Carin Karlsson

enhetschef, fysioterapeut

Region Värmland

Emma Johansson

sjuksköterska

Region Värmland

Johanna Grönqvist

arbetsterapeut

Region Örebro

Liselotte Rödlund-Böckert

sjuksköterska

Region Västmanland

Ulrika Ehn

arbetsterapeut, lymfterapeut

Region Gävleborg

Susanne Andersson

cancersamordnare

Region Dalarna

Pernilla Möller

cancersamordnare

Region Sörmland

Patientföreträdare

Eva Norman

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro län

 

Stig-Olov Westlin

Mun- och halscancerföreningen Gävleborg