Nationell vårdprogramgrupp bäckencancerrehabilitering

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Annika Sjövall

RCC Stockholm Gotland

Regionala representanter

Marcus Axelsson

RCC Norr

 

Ruth Sanchez Hermansson

RCC Mellansverige

Lillemor Nygren

RCC Stockholm Gotland

Kristina Redelius

RCC Sydöst

Linda Åkeflo

RCC Väst

Marie-Louise Lydrup

RCC Syd

Patientrepresentant

Charlotte Bygdemo Toytziaridis

förbundsordförande ILCO tarm- uro- och stomiförbundet