Nationell vårdprogramgrupp bäckencancerrehabilitering

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Annika Sjövall

Karolinska Universitetssjukhuset

Regionala representanter

Marcus Axelsson

RCC Norr

 

Ruth Sanchez Hermansson

RCC Mellansverige

Lillemor Nygren

RCC Stockholm Gotland

Kristina Redelius

RCC Sydöst

Karina Gustafsson

RCC Väst

Marie-Louise Lydrup

RCC Syd

Patientrepresentant

Charlotte Bygdemo Toytziaridis

förbundsordförande ILCO tarm- uro- och stomiförbundet