Till regionspecifikt innehåll

Tarmfunktionsproblem efter behandling av cancer i lilla bäckenet

Cancerbehandling påverkar ofta mag-tarmfunktionen. Orsakerna kan interagera och skapa en komplex situation. Många patienter har därför flera besvär samtidigt. Tarmfunktionsproblem har ofta en negativ inverkan på patienternas livskvalitet.

Strålbehandling mot lilla bäckenet kan ge kroniska förändringar i magtarmkanalen. Kirurgi mot bäckenorgan kan ge ändrad tarmfunktion, framför allt efter resektion av rektum. Cytostatika skadar cellerna i mag-tarmkanalen. Kostvanor och psykologiska faktorer som oro och stress kan också påverka mag-tarmfunktionen.

Det finns mycket som kan göras för att förbättra tarmfunktionen efter cancerbehandling. Det första steget är att vårdgivare och patient ska förstå symptomens patogenes. Sedan ska adekvat behandling, symptomlindring och egenvårdsråd ges.

Mag- och tarmbesvär, Kunskapsbanken 

Utbildning

Den 15:e oktober 2021 hölls en digital heldagskurs kring gastrointestinala problem efter behandling av cancer i lilla bäckenet. Kursen hölls på engelska. De flesta föreläsningarna från kursen kan ses här. Filmerna utgörs av 15 minuter långa presentationer. Ni får gärna använda filmerna i er lokala undervisning kring ämnet.

Gastrointestinala problem efter bäckencancer 15 okt 2021