Sexuell rehabilitering

Sexuella behov försvinner inte för att man får en allvarlig sjukdom men både behov och förutsättningar kan förändras. Många personer som behandlas för cancer i lilla bäckenet får olika sorters besvär som påverkar sexualiteten. Därför är det angeläget att vårdpersonal kan stödja patienter i sexuell rehabilitering.

Du som möter patienter som behandlats för cancer i bäckenet behöver känna till vilka besvär som ska uppstå samt veta hur du kan stötta. I Vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering ägnas kapitel sju åt problem med sexuell funktion och hormonell dysfunktion.

Om sexuell dysfunktion i Vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Det finns möjlighet att använda olika verktyg för att kartlägga patientens behov. Här finns till exempel checklistor för sexuell hälsa och enkäter för sexuell funktion hos kvinnor och män.

Stödverktyg för sexuell hälsa

Hur kan du prata med din patient om sexuella behov?

Patienter kommunicerar på olika sätt och att ta upp sexualitet är viktigt men kan också vara svårt. I denna film får du som vårdpersonal vägledning i hur du kan närma dig ämnet med den så kallade PLISSIT-metoden. Filmen är 9 minuter och 36 sekunder lång.

Erektionsrehabilitering

Erektionsproblem kan uppstå i samband med cancerbehandlingen eller till och med flera år efter avslutad behandling. Det är viktigt att du som vårdpersonal berättar för din patient om vilka besvär som kan uppstå och att du känner till vilken hjälp som finns tillgänglig. Här får du vägledning i hur du stöttar din patient. Filmen är 8 minuter och 49 sekunder lång.

Rehabilitering med vaginalstav

Många kvinnor som behandlats för cancer i bäckenet behöver rehabilitering med hjälp av vaginalstav eftersom slidans slemhinna kan ha påverkats av strålbehandlingen. Här får du vägledning i hur du informerar och stöttar din patient. Filmen är 7 minuter och 40 sekunder lång.

Vaginal torrhet

Vaginal torrhet är en vanlig biverkan efter behandling av cancer i bäckenet och kan få en negativ effekt på patientens sexuella lust. Här får du vägledning i hur du informerar och stöttar din patient. Filmen är 6 minuter och 45 sekunder lång.