Nationell arbetsgrupp med regionala projektledare

I överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa har Sveriges Kommuner och Regioner erhållit ekonomiska medel till de sjukvårdsregioner som utvecklar och främjar omhändertagandet av bäckenkomplikationer efter cancersjukdom och behandling och kunskapsuppbyggnad av bäckencancerrehabilitering.

RCC i samverkan har därför tillsatt en arbetsgrupp som består av de regionala projektledare där var och en har i uppdrag att regionalt utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av komplikationer, kvarstående besvär efter avslutad behandling och sena effekter i bäcken som följd av cancersjukdom och – behandling samt insatser för behandling, omvårdnad och rehabilitering för dessa.

Arbetsgruppen har formulerat som gemensamt mål bästa möjliga vård och rehabilitering för patienten under och efter behandling för cancer i lilla bäckenet.

Arbetsgruppen har valt att benämna de symptom, komplikationer, sekvele, sena effekter och följdsjukdomar som det är frågan om med samlingsnamnet funktionella besvär.

Till funktionella besvär räknas biverkningar och komplikationer under cancerbehandling, sekvele och sena effekter eller följdsjukdomar. De vanligaste funktionella besvär som det är fråga om är urinvägsbesvär, mag- tarmbesvär, besvär från slemhinnor i underliv, lymfödem i bäckenområde och ben, sexuella problem och smärtor i bäckenområdet.

Jämlik cancervård

Det ursprungliga uppdraget gäller kvinnors hälsa. Arbetsgruppen har valt att inkludera omhändertagande av män i modellen för omhändertagande. De problem som är vanliga är ofta desamma för kvinnor och män.

Ordförande och nationell projektledare:

Maria Hellbom

Regionala representanter i arbetsgruppen:

Anette Lundqvist, Regionalt cancercentrum Norr
Louise Bohr-Mordhorst, Regionalt cancercentrum Mellansverige
Annika Sjövall, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Ulrika Odelram-Wiréen, Regionalt cancercentrum Sydöst
Karin Bergmark, Regionalt cancercentrum Väst
Björn Ohlsson, Regionalt cancercentrum Syd