Till regionspecifikt innehåll

Funktionsbesvär efter cancer i bäckenet

Cancer i lilla bäckenet utgörs huvudsakligen av kolorektal, urologisk och gynekologisk cancer. Behandlingen för dessa cancerformer utgörs av operation, strålning, cytostatika och antihormonell behandling ensamt eller i kombination. Även målsökande behandling och immunterapi kan vara aktuellt.

Sjukdomen och behandlingen kan ge kvarstående fysiska problem med tarmfunktion, urinvägsfunktion och sexuell funktion, vilket i sin tur kan bidra till försämrad livskvalitet. Det finns goda förutsättningar att behandla dessa symptom så att de lindras och patienten bör alltid erbjudas hjälp att hantera eventuella symptom.

Stödverktyg

Checklista för sexuell hälsa (pdf, nytt fönster)

Checklista för sexuell hälsa (word)

Enkät tarmfunktion LARS - Low anterior resection syndrome (pdf, nytt fönster)

LARS enkät till patienter (pdf, nytt fönster)

Enkät sexuell funktion hos män - IIEF 5 (pdf, nytt fönster)

NIKOLA - Nationellt nätverk blås- och tarmdysfunktion, Nätverket Nikola

Enkät avföringsläckage S:t Mark's score (pdf, nytt fönster)

Nedsatt rörlighet och smärta i bäckenet (pdf, nytt fönster)

Efter cancern - en sida med information och tips för att hjälpa dig med de problem som kan uppstå efter avslutad behandlinghandlar

FSFI-6 för vårdgivare (pdf, nytt fönster)

FSFI-6 för patienter (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Kontakt

Lisa Busk Hedström

verksamhetsutvecklare

Norra sjukvårdsregionen

Om bäckencancerrabilitering

Regional vägledning PTNS

Vägledning för vårdpersonal: Perkutan tibialisnervstimulering – PTNS vid överaktiv blåsa och fekal inkontinens (pdf, öppnas i nytt fönster)

Remiss vid avancerade besvär

Ett centrum för Bäckencancerrehabilitering finns på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Dit kan patienter från hela södra sjukvårdsregionen remitteras för utredning och behandling vid omfattande besvär.

Information om remissförfarande Bäckencancerrehab SUS

Remissadresser för bäckencancerrehabilitering

Remissadresser södra sjukvårdsregionen - Bäckencancerrehabilitering (pdf)

Behandling vid överaktiv blåsa och avföringsinkontinens - PTNS

Filmen, som är ca 6 minuter lång, är framtagen för sjukvårdspersonal som vill veta mer om PTNS – en behandling för patienter med överaktiv blåsa och faecesinkontinens. Metoden går ut på att påverka nervtrafiken till de nerver som styr blåsa, tarm och bäckenbotten. I filmen visar personal hur processen går till i detalj och vilken utrustning som krävs. Filmen kan användas i utbildningssyfte.

Senaste nytt från koordinatorerna inom bäckencancerrehabilitering

6 maj 2020: Kort film om vad som händer och information om nytillkomna resurser i södra sjukvårdsregionen. Se även information om och anmäl dig till workshopstillfället 2 oktober

 

 

Korta introduktionsfilmer till de olika kapitlen i Vägledning för bäckenrehabilitering

Välj om du vill se alla avsnittsfilmer eller ett i taget i menyn i övre högra hörnet.

Kongressrapport från APFM