Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering

Den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering arbetar för att öka kunskapen om cancerrehabilitering och det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering vid enheter/kliniker där cancerpatienter behandlas.

Målet är att erbjuda cancerpatienterna rehabilitering av god kvalité utifrån nationellt framtagna mål och att utveckla stödet till närstående. Cancerrehabilitering ska tydliggöras i varje vårdprocess inom Sjukvårdsregion Mellansverige

Sjukvårdsregional arbetsgrupp för barn som närstående

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för barn som närstående har från och med 1 januari 2016 ingått i vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering. Gruppen arbetar med att stimulera förbättringsarbete inom cancervården för barn som anhöriga så att deras behov av information, råd och stöd beaktas enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Barn som närstående

Processledare

Emma Ohlsson-Nevo

Forskningshandledare/sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Cecilia Olsson

arbetsterapeut

Region Gävleborg

 

Emma Nisukangas

dietist

Gävle Sjukhus

Eva Eliasson

fysioterapeut

Centralsjukhuset Karlstad

Fatane Salehi

utredare

Akademiska sjukhuset Uppsala

Joanna Frisk

fysioterapeut

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Linda Löfbom

fysioterapeut lungkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Linda Vilhelmsson

kurator

Falu lasarett

Susanne Hellerstedt Börjesson

utvecklingsledare

Region Dalarna

Susanne Spörk

sjuksköterska ger rehabkliniken

Nyköpings lasarett

 

 

Arbetsgrupp för barn som närstående

Anne-Mari Hedbom

kurator

Centralsjukhuset Karlstad

 

Gunilla Apell

barnkonventionssamordnare

Hälso- och sjukvårdsenheten Dalarna

Gustav Westerholm

syskonstödjare

Akademiska Barnsjukhuset

Jenny Kolb

sjuksköterska

Palliativa enheten, Gävle Sjukhus

Johanna Joneklav

kurator onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Linn Kolbert

sjuksköterska

Region Västmanland

Åsa Svensson

sjuksköterska

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

 

 

Patientföreträdare

Johan Dahl

våprocessgrupp cancerrehabilitering

ILCO Dalarna

 

Stig-Olov Westlin

Mun- och halscancerföreningen, Gävleborg