Inspirationsdag för barn som anhöriga i cancersjukvården

Det regionala nätverket för barn som närstående anordnade inspirationsdag den 26 november 2014 på Universitetssjukhuset i Örebro. Det kom ca 90 stycken deltagare från hela regionen med blandad yrkestillhörighet och erfarenhet av arbete med barn som anhöriga.

Under dagen föreläste medlemmarna i nätverket om lagstiftning inom området, om vårdprogram och cancerrehabilitering samt delade med sig av erfarenheter av att arbeta med barn i kris och sorg. Användbara verktyg och material i arbetet i att stödja barn som anhöriga presenterades liksom en guidad tur på sajten ”Nära Cancer”. Jeanette Back berättade om hur de arbetar som barnpiloter i Dalarna och Uppsala läns barnombudsman Martin Price berättade om barnrättsarbete.

Nätverket tackar alla deltagare och ska nu planera för ytterligare aktiviteter i ämnet.