Cancerrehabilitering Mellansverige

Här hittar du information om RCC Mellansveriges sjukvårdsregionala arbete med cancerrehabilitering.

Individuell rehabilitering

Enligt beslutade åtgärder i den regionala cancerplanen ska alla patienter i regionen få sitt grundläggande rehabiliteringsbehov tillgodosett, fyrisk aktivitet, psykosocialt stöd och grupputbildning om cancer. Alla patienter med behov av rehabiliterande åtgärder ska kunna erbjudas individuellt anpassad rehabilitering, under pågående behandling liksom under uppföljningen.

Bäckenrehabilitering vid cancer

Information om det nationella och sjukvårdsregionala arbetet med bäckenrehabilitering vid cancer hittar du via länken nedan.

Funktionella besvär vid cancer i bäckenet