Lokala förbättringsarbeten inom barncancersatsningen

Utöver vården vid barnonkologiskt centrum i Uppsala får sjukvårdsregionens patienter en del av sin vård vid sina hemsjukhus. Eftersom förutsättningarna för att uppnå en förbättrad och likvärdig vård skiljer sig mellan regionerna finns även behov av lokala förbättringsarbeten, utöver de sjukvårdsregionala delprojekt som initierats för att möta utmaningarna i barncancervården.

Det finns därför möjlighet för de regionerna som ingår i RCC Mellansveriges barncancerarbete (samtliga regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige förutom Värmland) att äska om medel för ett eller flera mindre lokala förbättringsarbeten för sammanlagt 200 000 kronor per region.

Ansökan

För att ansöka om ekonomiskt stöd skickas ifylld idébeskrivning enligt mallen nedan till Sara Saltin, sara.saltin@tietoevry.com, senast 1 december 2020.

Idébeskrivningen ska vara förankrad och godkänd av verksamhetschef samt det lokala cancerrådet i regionen för att kunna godkännas. Mer information finns i PM:et nedan.

Förutsättningar för lokala förbättringsarbeten inom barncancersatsningen, PM (pdf, nytt fönster)

Mall för lokal idébeskrivning (Word)