Stöd till lokal patientsamverkan

RCC Mellansverige startade under 2019 en satsning på samverkan mellan patientföreningar i sjukvårdsregionen. Satsningen fortsätter även under 2024. Respektive region har möjlighet att under 2024 ansöka om 50 000 kronor för samverkansprojekt

Kriterier och ansökan

För att få beviljat ekonomiskt stöd från RCC ska samverkansprojektet uppfylla en del kriterier, bland annat följande:

  • Projektet ska vara ett samarbete mellan minst tre, men gärna fler, patientföreningar inom cancerområdet i regionen. Endast ett projekt per region kommer beviljas medel.
  • Projektet ska vara tillgänglig för alla cancerpatienter och närstående i regionen, oavsett diagnos och föreningstillhörighet.
  • RCC ger inte stöd till aktiviteter som hör till hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.

Samtliga kriterier och vidare information om hur ansökan går till hittar du i projektdirektivet nedan.

Projektdirektiv för lokal patientsamverkan i Mellansverige (pdf, nytt fönster)

Utöver att ta del av projektdirektivet ska du tillsammans med övriga projektdeltagare fylla i mallen för projektplan som tillsammans med ansökan skickas in till malin.hedlundh@rccmellan.se senast 30 april 2024.

Mall för projektplan - lokal patientsamverkan (Word, nytt fönster)

Projekt som beviljats stöd

Hittills har följande samverkansprojekt beviljats stöd från RCC Mellansverige.

Information om projekten

Här samlar vi information och berättelser kring de projekt som startats i sjukvårdsregionen.

Örebro:
Livsgnistan, Örebro

Livsgnistan slår upp dörrarna i Örebro, oktober 2018

Gävleborg:
Ljuspunkten, Gävleborg

Ljuspunkten – en träffpunkt för patienter och närstående i Gävleborg, september 2019

Dalarna:
Träffpunkt för patienter och närstående i Dalarna (under 2019)

Nyhet om projektet ”Lokal patientsamverkan”:

Föreningssamarbete bidrar till stöd, samtal och stärkta patienter, februari 2021