Så vill vi ha det!

Broschyr om patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.

sa-vill-vi-ha-det-bild-250px.jpg

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål. Genom att förmedla patienter- och närståendes upplevelser och erfarenheter är förhoppningen att kunna bidra till att cancervården i framtiden ska präglas av en bättre helhetssyn, både vad gäller omhändertagande och bemötande.

Stöds av alla råd

I Sverige finns sex patient- och närståenderåd knutna till respektive Regionalt cancercentrum. Samtliga råd har valt att stå bakom materialet.

Kan användas som stöd och inspiration

Skriften riktar sig till dig som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Förhoppningen är att du som arbetar i vården ska använda materialet som stöd, inspiration och hjälp i att bemöta och förstå patienter- och närståendes situation. Förhoppningen är även att beslutsfattare ska få en större förståelse de behov som finns och ta hänsyn till dem vid planering och beslut.

Så vill vi ha det - för webbvisning (pdf, nytt fönster) 
Så vill vi ha det - för utskrift, enkelsidig (pdf, nytt fönster)

RCC Norr

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

RCC Syd

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

RCC Sydöst

Ingela Jacobsson

processledare patientsamverkan

Universitetssjukhuset, Linköping

RCC Stockholm Gotland

Siri Kautsky

processledare patientsamverkan

RCC Stockholm Gotland

RCC Väst

Linnea Hedegren

utvecklingsledare

RCC Väst

RCC Mellansverige

Malin Hedlundh

samordnare patientsamverkan

RCC Mellansverige