Patient- och närståenderådet Mellansverige

RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patient- och närståenderådet består av de patient- och närståendeföreträdare som sitter med i någon av RCC Mellansveriges arbets- eller vårdprocessgrupper.

Företrädarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i uppdragsbeskrivningen.

Ordförande

Ulla Allard

ingen föreningstillhörighet

Vice ordförande

Bo Erixon

Lungcancerföreningen