Webbutbildning för företrädare

RCC tillhandahåller en webbutbildning som vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom RCC. Utbildningen syftar till att stärka möjligheterna för patienter och närstående att verka som företrädare.