Patient- och närståenderådet Mellansverige

RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patientföreträdarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i uppdragsbeskrivningen.

Ordförande

Ulla Allard

ingen föreningstillhörighet

Vice ordförande

Vakant

Medlemmar

Bo Erixon

Lungcancerföreningen

 

Ewa Larsson

Lungcancerföreningen Uppsala

Håkan Johansson

Prostataförbundet, Sörmland

Jack Kagerin

Prostatacancerföreningen Dalarna

Jan-Åke Häger

Blodcancerföreningen Värmland

Jennie Bondegård

Bröstcancerförbundet, Uppsala

Lena Lundström

Mun- och halscancerföreningen

Lora Leijoned

Ingen föreningstillhörighet, Sörmland

Margareta Forsberg

Bröstcancerföreningen Maria, Gävleborg/Hälsingland

Monica Gabrielsson

Bröstcancerföreningen, Dalarna

Per Randau

Ingen föreningstillhörighet, Uppsala

Päivi Kirsilä

Bröstcancerföreningen Misteln

Rosalie Carlén

Bröstcancerföreningen Maria, Gävleborg

Stig-Olov Westlin

Mun- och halscancerföreningen

Ulla Wahlman

Gyncancerföreningen, Värmland