Patient- och närståenderådet Mellansverige

RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patientföreträdarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i uppdragsbeskrivningen.

Ordförande

Ulla Allard

ingen föreningstillhörighet

Vice ordförande

Vakant

Medlemmar

Bo Erixon

Lungcancerföreningen Örebro

 

Camilla Andersson

Carpa NET

Ewa Larsson

Lungcancerföreningen Uppsala

Håkan Engman

Prostatacancerförbundet Örebro

Jacob Kinge

PALEMA, Uppsala

Johan Nyström

Livsgnistan, Örebro

Lena Lundström

Mun- och halscancerföreningen, Dalarna

Päivi Kirsilä

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Stig-Olov Westlin

Mun- och halscancerföreningen, Gävleborg