Patient- och närståenderådet Mellansverige

RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patientföreträdarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i de regionala policydokumenten.

Ordförande

Ulla Allard

ingen föreningstillhörighet

Vice ordförande

Vakant

Medlemmar

Anna-Karin Kihlström

ILCO Värmland

 

Bo Erixon

Lungcancerföreningen Örebro

Camilla Andersson

Carpa NET

Elenor Ekstrand

Gynsam Örebro

Ewa Larsson

Lungcancerföreningen Uppsala

Håkan Engman

Prostatacancerförbundet Örebro

Ia Pudas

Prostatacancerföreningen i Uppsala

Jacob Kinge

PALEMA, Uppsala

Johan Nyström

Livsgnistan, Örebro

Lena Lundström

Mun- och halscancerföreningen, Dalarna

Madelaine Rörström

Lungcancerföreningen, Uppsala

Päivi Kirsilä

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Stig-Olov Westlin

Mun- och halscancerföreningen, Gävleborg