Patientföreträdare i RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper

För att öka patienternas inflytande och delaktighet i vårdprocesserna ingår patientföreträdarna i RCC Mellansverige i de regionala vårdprocessgrupperna.

Patientföreträdarna bidrar med sina erfarenheter och kunskap utifrån patientens fokus att utveckla vårdprocessen inom respektive vårdprocessgrupp.

Patientföreträdare

Anna Eriksson

vårdprocessgrupp för hypofystumörer

 

Anna-Carin Öberg

vårdprocessgruppen för barnonkologi

Barncancerfonden, Mellansverige

Barbro Pettersson

vårdprocessgrupp huvud- och halscancer

Eva Rogstadius

vårdprocessgrupp sköldkörtelcancer

Ewa Larsson

vårdprocessgrupp lungcancer

Lungcancerföreningen Uppsala

Fredrik Hopfgarten

vårdprocessgruppen kolorektalcancer

Mag- och tarmföreningen Gävleborg

Hans Joelsson

vårdprocessgruppen för prostatacancer

Prostatacancerförbundet

Håkan Engman

arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska

Prostatacancerförbundet Örebro

Håkan Florin

vårdprocessgruppen prostatacancer

Prostatacancerföreningen Värmland

Inger Jones Eriksson

vårdprocessgruppen för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

PALEMA, Dalarna

Jacob Kinge

vårdprocessgrupp bukspottkörtel

PALEMA, Uppsala

Johan Dahl

våprocessgrupp cancerrehabilitering

ILCO Dalarna

Jonas Sjögren

vårdprocessgruppen för njurcancer

Kerstin Blomster

Vårdprocessgrupp malignt hudmelanom

Melanomföreningen, Västmanland

Linda Samuelsson

vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer

Madelaine Rörström

vårdprocessgruppen för lungcancer

Lungcancerföreningen, Uppsala

Maude Andersson

patientföreträdare, vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Gynsam Musslan Värmland

Ola Nilsson

vårdprocessgruppen för urinblåsecancer

Olof Riesenfeld

vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Nationell patientförening PALEMA

Per Falk

vårdprocessgrupp blodcancer

Ljuspunkten, Gävleborg

Päivi Kirsilä

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Therese Bergstedt

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Tor Sellström

vårdprocessgruppen för urinblåsecancer

ILCO Uppsala

Ulf Östblom

vårdprocessgrupp huvud- och halscancer

Viola Andersson

vårdprocessgrupp blodcancer

Blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion