Broschyr om uppdraget

I informationsbroschyren kan du läsa mer om uppdraget som patient- och närståendeföreträdare och hur man genom att engagera sig kan bidra till utvecklingen av cancervården.

Broschyren är ett hjälpmedel för RCC-representanter, patientföreträdare, patientorganisationer, vårdpersonal och andra personer som träffar patienter och närstående och som vill informera om uppdraget som patient- och närståendeföreträdare inom RCC.

Broschyren går antingen att skriva ut på en vanlig skrivare som ett häfte med fyra A5-sidor, eller skickas på tryck till ett tryckeri.

Broschyr: Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård? (pdf, nytt fönster)