Nationellt Patient- och närståenderåd

RCCs nationella patient- och närståenderåd (PNR) är ett självständigt råd och består av två representanter från respektive sjukvårdsregionala PNR. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC på nationell nivå.

Till nationellt PNR kan RCCs nationella arbetsgrupper och andra utomstående nationella grupperingar vända sig för kontakt och samverkan med patienter och närstående. Rådet träffas två gånger per termin, varav ett av tillfällena är tillsammans RCC i Samverkan.

Uppdragsbeskrivning för Nationella patient och närståenderådet  

 

Christina Landegren

RCC Syd