Nationella arbetsgruppen (NAG) för samordning av patient- och närståendesamverkan

Det finns en nationell arbetsgrupp (NAG) för samordning av patient- och närståendesamverkan som har till uppdrag att bland annat tillvarata patienters och närståendes erfarenheter.

Arbetsgruppen ska:

  • tillvarata patienters och närståendes erfarenheter och kunskap för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården,
  • samverka med andra NAG och stärka samverkan mellan olika grupper,
  • bevaka området patientsamverkan och etablera kontakter, både nationellt och internationellt,
  • följa upp patient- och närståendeföreträdares upplevelser av hur samverkan med RCC fungerar och initiera förbättringsarbeten,
  • ansvara för nationella dokument som syftar till att förenkla samverkansarbetet,
  • ta fram och underhålla introduktions- och utbildningsmaterial samt ansvara för att företrädare inkluderas i utbildning,
  • uppdatera utbildningsmaterial i samråd med patient- och närståendeföreträdare.

Nationella arbetsgruppen (NAG) patient- och närståendesamverkan

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Siri Kautsky

processledare patientsamverkan

RCC Stockholm Gotland

Linnea Hedegren

utvecklingsledare

RCC Väst

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan, ansvarig patient- och närståendesamverkan

RCC Norr