Ny medicinsk bedömning vid cancer

En patient som har fått diagnosen cancer ska få möjlighet till en "ny medicinsk bedömning” (även kallad second opinion). Det innebär att patientens cancersjukdom bedöms av en specialist på en annan specialistvårdsmottagning inom eller utanför regionen.

Syftet är att patienten ska kunna känna sig trygg med att ha fått en korrekt diagnos och att den föreslagna behandlingen är lämplig utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och patientens individuella förutsättningar.

För att få en ny medicinsk bedömning ska patienten vända sig till sin läkare eller kontaktsjuksköterska som ordnar med remiss till en annan mottagning. När bedömningen där är klar diskuterar patienten och läkaren svaret samt vilket behandlingsalternativ är mest lämpligt. Bedömningen bekostas av den region där patienten är folkbokförd.

Ny medicinsk bedömning i patientlagen, Sveriges riksdag