Till regionspecifikt innehåll

Om 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är regionernas gemensamma webbplats för kvalitetssäkrade råd om vård på nätet. Här finns information som riktar sig till allmänhet, patienter och närstående.

Tema cancer på 1177 Vårdguiden

Tema cancer är en av flera specialavdelningar, och vänder sig framförallt till de som ännu inte har börjat sin cancerbehandling. De kan ha gått igenom olika undersökningar och fått ett cancerbesked och har ofta stort behov av information och stöd.

Förutom faktatexter om cancersjukdomar, behandlingar och undersökningar finns många filmer, reportage och personliga krönikor där cancerberörda delar med sig av erfarenheter av att vara sjuk eller närstående. Innehållet är precis som allt annat material på 1177 Vårdguiden granskat i flera led av sakkunniga från hela landet. Många artiklar är översatta till andra språk.

För dig i vården – Cancervårdens 1177-guide

Mycket av innehållet på temasajten är ett utmärkt stöd i arbetet för vårdpersonal, patientföreningar och andra som möter människor med cancer.

Nu finns även en särskild guide som vänder sig till dig som arbetar i vården och som möter patienter som har eller känner oro för cancer. Cancervårdens 1177-guide tipsar om relevant innehåll för olika faser och situationer runt frågor som rör cancer.

Film för vårdpersonal

Se filmen på Youtube (3 min)

Cancer. Ett ord. Tusen reaktioner

Se kampanjfilm på Youtube (1 min)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd. 

Mer information och kontaktuppgifter