Sjukvårdsregional arbetsgrupp för barn som närstående

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för barn som närstående i Mellansverige har från och med 1 januari 2016 ingått i arbetsgruppen för cancerrehabilitering. Gruppen arbetar med att stimulera förbättringsarbete inom cancervården för barn som anhöriga så att deras behov av information, råd och stöd beaktas enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Sammankallande

Johanna Joneklav

kurator

Region Örebro

Medlemmar

Gustav Westerholm

syskonstödjare

Region Uppsala

 

Hanna Buvall

sjuksköterska

Region Dalarna

Laila Engstedt

kurator

Region Gävleborg

Susanne Sjöberg

kurator

Region Västmanland

Ulrika Sahlen Loftman

sjuksköterska

Region Värmland

Åsa Svensson

Region Sörmland