Sjukvårdsregional arbetsgrupp för barn som närstående

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för barn som närstående i Mellansverige har från och med 1 januari 2016 ingått i arbetsgruppen för cancerrehabilitering. Gruppen arbetar med att stimulera förbättringsarbete inom cancervården för barn som anhöriga så att deras behov av information, råd och stöd beaktas enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Sammankallande

Johanna Joneklav

kurator

Region Örebro

Medlemmar

Anne-Mari Hedbom

kurator

Region Värmland

 

Gustav Westerholm

syskonstödjare

Region Uppsala

Hanna Buvall

sjuksköterska

Region Dalarna

Laila Engstedt

kurator

Region Gävleborg

Linn Kolbert

sjuksköterska

Region Västmanland

Åsa Svensson

Region Sörmland