Barn som närstående

RCC Mellansveriges arbetsgrupp för barn som närstående arbetar med att stimulera förbättringsarbete inom cancervården för barn som närstående, så att deras behov av information, råd och stöd beaktas enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Sjukvårdsregional arbetsgrupp

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för barn som närstående har från och med 1 januari 2016 ingått i vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp cancerrehabilitering

Inspirationsdag: Barn som närstående

Den 19 november 2019 arrangerade arbetsgruppen en inspirationsdag om barn som närstående. Två av föredragen från dagen går att ta del av via spelarna nedan. Inspelningsplats är Gävle sjukhus.

Del 1: Introduktionsföreläsning, barn som närstående

Föreläsare: Johanna Joneklav, kurator och verksamhetsutvecklare på Nära Cancer, Region Örebro län.


Länk till filmen "Om mamma dör", som visas i början av föreläsningen

Del 2: Barns behov av stöd, information och kommunikation när de lever med en svårt sjuk förälder

Föreläsare:

  • Anette Alvariza, docent i palliativ vård, leg. specialistsjuksköterska i cancervård och vårdutvecklingsledare
  • Rakel Eklund, doktorand i palliativ vård och leg specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Ersta Sköndal Bräcke Högskola