Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Här hittar du stöd i arbetet med att införa Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Utbildningsmaterialet och Lathunden för behandlare behöver anpassas per verksamhet beroende på hur ni väljer att arbeta med Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. Som stöd för anpassningen, se dokumentet Stöd för arbetssätt.

Checklista för införande Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Stöd för arbetssätt (pdf, nytt fönster)

Lathund för behandlare (Worddokument)

Utbildningsmaterial (Powerpoint)

Övningsuppgifter (Worddokument)

Checklista utbildning (pdf, nytt fönster)

Stöd vid användning av formuläret: Vad är viktigt för mig? (pdf, nytt fönster)

Patientvyn (pdf, nytt fönster)

Patientbroschyren med beskrivning hur man loggar in och använder Min vårdplan överlämnas till patienten i samband med att patienten får Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Patientbroschyr Min vårdplan, webbversion (pdf, nytt fönster)

Patientbroschyr Min vardplan, tryckversion (pdf, nytt fönster)

I filmen visas delar av Min vårdplan cancer via 1177 vårdguiden. Du får lära dig hur du startar en vårdplan åt en patient, hur den individanpassas och hur gränssnittet ser ut för patienten.

 

 

Dokumenten är framtagna av RCCs projektorganisation för införandestöd av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, tillsammans med kontaktpersoner i de verksamheter som redan arbetar med det digitala verktyget.