Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Här hittar du dokument som kan användas som stöd vid införandet av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Utbildningsmaterialet och Lathunden för behandlare behöver anpassas per verksamhet beroende på hur ni väljer att arbeta med Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. Som stöd för anpassningen, se dokumentet Stöd för arbetssätt.

Checklista för införande (pdf, nytt fönster)

Stöd för arbetssätt (pdf, nytt fönster)

Utbildningsmaterial (Powerpoint)

Övningsuppgifter (Worddokument)

Checklista utbildning (pdf, nytt fönster)

Lathund för behandlare (Worddokument)

Patientvyn (pdf, nytt fönster)

Patientbroschyren med beskrivning hur man loggar in och använder Min vårdplan överlämnas till patienten i samband med att patienten får Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Patientbroschyr Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Dokumenten är framtagna av RCCs projektorganisation för införandestöd av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, tillsammans med kontaktpersoner i de verksamheter som redan arbetar med det digitala verktyget.