Utbildning och material

Här finns material för utbildning om Min vårdplan. Materialen vänder sig till dig som har uppdrag som införandestödjare, är behandlare eller vill lära dig mer om Min vårdplan.

Materialen använder du under utbildningar för användare av Min vårdplan eller i verksamheter där Min vårdplan ska införas. Du kan fritt redigera och anpassa materialen. 

Checklista och utbildning om Min vårdplan

När en utbildning planeras kan följande checklista användas: 

Checklista utbildning (pdf)

Utbildningsmaterial Min vårdplan (ppt) 

Övriga material för utbildning

Övningsuppgifter (word)

Övningsuppgifter barn (word)

Stöd vid användning av formuläret: Vad är viktigt för mig? (pdf)

Tips! Personal som utbildas kan få behörighet att logga in i utbildningsmiljön som "testpatienter": Utbildningsmiljö för Min vårdplan 

Du behöver först starta en vårdplan åt dig själv i behandlarvyn eller ha en vårdplan startad åt dig av någon annan.

Tips! Många utbildare använder dokumenten "Synliga texter" och "Checklista hantering av Min vårdplan XX" för att få överblick av strukturen i Min vårdplan. Dokumenten finns under diagnoser som har en Min vårdplan.

Stöd och behandling

Manualen för vårdpersonal behöver anpassas efter din verksamhet beroende på hur ni väljer att arbeta med Min vårdplan via 1177.

Manual för vårdpersonal Min vårdplan via 1177 (word)

Manual för vårdpersonal Min vårdplan barn via 1177 (word)

Tips! På 1177 kan du läsa mer om tjänsten Stöd och behandling: 1177 Stöd och behandling

Filmer för utbildning

Här finns utbildningsfilmer för dig som är användare av Min vårdplan via 1177.

Du kan antingen gå igenom alla filmer i ordning eller hoppa direkt till de filmer du är intresserad av. Filmerna är tänkta som ett övergripande stöd när du lär dig hur Min vårdplan ser ut och fungerar.

1. Vad är stöd och behandling?

Filmen beskriver vad Stöd och behandling är och behörigheter i systemet.

Till filmen som beskriver stöd och behandling (öppnas i nytt fönster)

2. Logga in och starta en Min vårdplan

Den här filmen beskriver hur du loggar in i Stöd och behandling och hur du startar en Min vårdplan.

Till filmen om hur du loggar in (öppnas i nytt fönster)

3. Välkomsttext, kontakter och planering

I filmen får du veta hur du arbetar med Välkomsttext, Kontakter och planering i Min vårdplan.

Till filmen om texter, kontakter och planering (öppnas i nytt fönster)

4. Individanpassa Min vårdplan till patienten genom att visa och dölja innehåll

Filmen beskriver hur du individanpassar innehållet i patientens Min vårdplan.

Till filmen om visa och dölj innehåll (öppnas i nytt fönster)

5. Meddelanden och sidkommentarer

Den här filmen förklarar hur du arbetar med meddelanden och sidkommentarer i Min vårdplan. Bland annat när det gäller att läsa och svara på meddelanden samt att skriva en sammanfattning, rehabiliteringsplan eller individuell uppföljning.

Till filmen om meddelanden och sidkommentarer (öppnas i nytt fönster)

6. Patientens Min vårdplan

I den här filmen får du veta hur Min vårdplan ser ut för patienten.

Till filmen om patientens Min vårdplan (öppnas i nytt fönster)

7. Överlämna

Filmen beskriver hur du gör för att överlämna en Min vårdplan till en annan enhet.

Till filmen om överlämning (öppnas i nytt fönster)

8. Min vårdplan i pappersformat

Den här filmen förklarar hur du rekommenderas att arbeta om en patient vill ha Min vårdplan i pappersformat.

Till filmen om pappersformat (öppnas i nytt fönster)